Dolgozunk

Jogi közlemény és felhasználási feltételek

1. A Jogosult

Az internetes oldalak (továbbiakban: Honlap) tulajdonosa és üzemeltetője a Lunir Kft. (3031 Zagyvaszántó, Ady Endre u. 52.) valamint a Delta Vision Kft. (1092 Budapest, Ferenc krt. 40.) , a továbbiakban: Jogosult.

2. A Felhasználó

A Felhasználó a Jogosult által üzemeltetett Honlapra történő belépéssel elismeri, hogy a jelen felhasználási feltételeket megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el.

3. A Honlap

Jelen felhasználási feltételek hatálya alá tartozik a www.magus.hu domain név alatt elérhető internetes weboldal, a továbbiakban a Honlap.

A Jogosult Honlapját a jelen felhasználási feltételekben foglaltak megtartásával bárki szabadon böngészheti. A Jogosult azonban e a honlapról elérhető egyes szolgáltatások igénybevételét előzetes regisztrációhoz kötheti.

Felhasználási korlátozások:

  • Felhasználó nem tehet közzé valótlan információt a Jogosult termékeiről vagy szolgáltatásairól;
  • A Jogosult logojának, védjegyeinek használata kizárólag előzetes engedély alapján lehetséges;
  • Tilos az ízléstelen, sértő tartalom.

4. Tartalom és szelemi tulajdonjogok

A Honlap és általa elérhető anyagok, arculati és grafikai elemek, fényképek, mint szellemi alkotások, jogilag védettek, ideértve a szerzői jogokat, márkaneveket és védjegyeket, köztük a "M.A.G.U.S." nevet és a M.A.G.U.S. - logót. A fenti jogok a Jogosultak valamint együttműködő partnereik tulajdonát képezik. Az alábbi anyagok, úgy mint a kivitelezés, az elrendezés, a megjelenés, a grafikai megvalósítás, a fényképek, a képek, a cikkek, a történetek, írások és a Honlapon található egyéb anyagok (együttesen "Tartalom"), szintén szellemi alkotások és így jogilag védett anyagok .

A Jogosult előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a Tartalom egészét vagy részeit bármilyen formában sokszorosítani, másolni, újraközölni, terjeszteni vagy tárolni. Úgyszintén tilos a Tartalomból eredő vagy azon alapuló bármilyen anyag vagy mű készítése, átdolgozása, ideértve különösen a betűtípusok, ikonok, gombok, linkek, háttérképek, képernyővédők, szöveg, kép, grafika, logo, képeslapok, fotó, hang és videó anyagok készítését, engedély nélküli forgalmazását és árusítását.

A Jogosult azonban hozzájárul ahhoz, hogy a Felhasználók saját, személyes használatra a web oldalak kivonatait saját számítógépen tárolják, vagy kinyomtassák. Bármiféle üzleti jellegű felhasználáshoz azonban a Jogosult előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges. A Felhasználónak tiszteletben kell tartania a Tartalomhoz kapcsolódó összes szerzői és más jogot.

A Jogosult a Tartalom egészét vagy részeit bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja, korszerűsítheti, vagy visszavonhatja.

A szerzői jog megsértésének polgári jogi (a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 94. §) és büntetőjogi (Btk. 329/A. §) következményei lehetnek.

Amennyiben a Felhasználó önként anyagot (ideértve minden szöveges, illetve egyéb kódot tartalmazó fájlt, továbbá kép-, hang-, kép és hangadatot egyszerre tartalmazó állományt, futtatható és nem futtatható bármilyen állományt) küld a Jogosultnak a honlapon keresztül, az anyag önkéntes beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy az önként beküldött anyagra a Jogosult ellenérték fizetése nélkül, nem kizárólagos felhasználási jogot szerez és így ezen művek a Jogosult saját belátása szerint kerülnek felhasználásra (többszörözésre, terjesztésre, nyilvános előadásra, nyilvánossághoz közvetítésre, átdolgozásra, kiállításra vagy törlésre) a Jogosult Honlapján.

5. A személyes adatok védelme

A Jogosult a jelen felhasználási feltételek alkalmazása során valamennyi hatályos magyar jogszabály adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó rendelkezéseinek betartására kötelezettséget vállal, különös figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseire. A Jogosult biztosítja az általa kezelt adatok és személyes adatok biztonságát a megfelelő intézkedésekkel, gondoskodik arról, hogy arra jogosulatlan harmadik személyek számára ne legyenek hozzáférhetőek. A Felhasználó köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a Felhasználó egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a Felhasználó adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért a Jogosult felelősséget nem vállal.

A hírlevélre feliratkozáshoz valamint a Honlapon a kérdések feltételéhez a Felhasználónak csupán egy nevet valamint egy e-mail címet kell megadnia. Ezen adatok kezelésének célja a felhasználók megkülönböztetése.